Modalități de plată a taxelor

Taxele pentru Universitatea din Oradea se pot achita având la dispoziţie modalităţile:

 • plata taxelor în numerar la casieria UO din incinta corpului I al Universităţii din Oradea, sau în alte locaţii stabilite de BF si afişate la casierie;
 • sistem de plată prin POS la casieria UO;
 • plata taxelor prin virament bancar, în contul RO59TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea pe numele Universitatii din Oradea, cod fiscal 4287939;
 • plata taxelor prin mandat poştal, în contul RO59TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea pe numele Universitatii din Oradea, cod fiscal 4287939;
 • plata taxelor se poate efectua în numerar, la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numele instituţiei UO şi categoria taxei).

Pentru modalităţile de plată prin virament bancar şi prin mandat poştal, plătitorul trebuie să transmită dovada plății, în ziua efectuării plății pe mail la adresa steconomice@uoradea.ro sau la secretariatul faculății, și să precizeze următoarele informaţii:

 • Universitatea din Oradea;
 • Numele şi prenumele;
 • Codul numeric personal;
 • Facultatea;
 • Programul de studiu;
 • Categoria taxei;
 • Suma în RON sau EURO în funcţie de prevederile legale.