Doctor H.C. Prof.dr. Gheorghe ZAMAN

Manifestările prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea învăţământului economic academic orădean, desfăşurate în cadrul Conferinţei internaţionale „Integrarea europeană – noi provocări” ediţia a VII-a, organizată de către Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, în 27- 28 mai 2011, ne oferă onoranta ocazie de a recunoaşte o personalitate de excepţie în domeniul economic, care prin competenţa şi reputaţia ştiinţifică, profesionalismul şi dăruirea în slujba ştiinţei economice, prestigiul şi credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model de urmat pentru comunitatea noastră academică.

În acest context, Senatul Universităţii din Oradea, la propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, a decis în unanimitate să propună Domnului Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, Membru Corespondent al Academiei Române, Preşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din România să accepte expresia cea mai înaltă a recunoaşterii meritelor sale, prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa, îmbogăţind astfel Galeria de onoare a personalităţilor de excepţie din domeniul economic care au primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea până în prezent: Academician Mircea Maliţa; Aurel Negucioiu, profesor la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca; Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România; Gheorghe Gh. Ionescu, conducător de doctorat la Universitatea de Vest din Timişoara; Tatiana Moşteanu, Decanul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti; prof. univ. Nicolae Al. Pop, Decanul Facultăţii de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine), Academia de Studii Economice din Bucureşti; prof. univ. dr. Constantin Roşca, conducător de doctorat la Universitatea din Craiova, director executiv al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România; Aldo Poli, vicepreşedinte al Confederaţiei Italiene a Comerţului, Turismului, Serviciilor şi IMM-urilor, preşedintele Fundaţiei Banca del Monte di Lombardia; Franco Antiga, Preşedintele Băncii Italo-Române S.A., Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător ştiinţific, recunoscute de cel mai înalt for ştiinţific al ţării – Academia Română, profesionalismul şi dăruirea în slujba știinţei economice; modelul de responsabilitate patriotică a economistului, dovedit de-a lungul întregii cariere profesionale; sprijinul de care Facultatea noastră s-a bucurat în timp din partea Domniei Sale, în calitate de Director al Institutului de Economie Naţională din cadrul Academiei Române, susţinerea Domniei Sale pentru comunitatea economiştilor bihoreni, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – sunt doar o parte dintre argumentele care motivează înaintarea propunerii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa – Domnului Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, Membru Corespondent al Academiei Române, Preşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.

Ceremonia decernării titlului de Doctor Honoris Causa

Extras din Laudatio prezentat de prof.univ.dr.  Anca DODESCU

Oradea, 27 mai 2011

Text complet Laudatio Ceremonie Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN

Galerie foto ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea – prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN

One Response

  1. Cartea de onoare a facultăţii | Facultatea de Ştiinţe Economice
    Cartea de onoare a facultăţii | Facultatea de Ştiinţe Economice / 12-21-2011 / ·

    […] Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.