Categorii de proiecte


PROIECTE

Proiect Fondul Social European “Investeste in oameni!”

ANTRESAntreprenoriatul si egalitatea de sanse.

Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, câştigat prin competiţie, în aprilie 2008, şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiecte PHARE                                                                                       .

eWork today

Program de instruire în vederea adaptării / orientării forţei de muncă active la cerinţele societăţii informaţionale

detalii

 

detalii

 

Proiecte PHARE CBC

Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export – import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere

Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar

Cooperarea economistilor pentru dezvoltarea Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar

Proiecte LEONARDO

Catedra de Limbi straine

New competences in the financial field in the perspective of Basel II and Solvency II

Dezvoltarea competenţelor în domeniul metodelor econometrice de identificare şi măsurare a economiei subterane

Noi metode de analiză şi diagnostic a pieţei muncii

detalii

detalii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.