Plan operaţional 2012

Plan operaţional 2012

Raportul aferent Facultății de Științe Economice la Planul Operațional 2012 al Universității din Oradea Raportul la Planul operațional al Facultății de Științe Economice a Universității…

Read Article →
Comunicat de presă referitor la publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam și la repartizarea studenților pe posturi de practică

Comunicat de presă referitor la publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam și la repartizarea studenților pe posturi de practică

Ghidul de practica al studentului PRACTeam, având ca element innovativ, particulariazarea activităţii de practică pentru fiecare domeniu, specializare şi post economic, se distribuite fiecărui student PRACTeam, în funcţie…

Read Article →
Proiecte implementate de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Beneficiar

Proiecte implementate de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Beneficiar

Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un nou model de Şcoală antreprenorială pentru femei [box] Acronim: AntrES Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional…

Read Article →
SAP Certification for students

SAP Certification for students

Improve your career chances! Get the original SAP Certificate of the TERP10 course!

Read Article →
Oportunitate pentru studenti - 2 stagii in Marele Ducat al Luxemburgului - Termen limita 13 mai 2011

Oportunitate pentru studenti – 2 stagii in Marele Ducat al Luxemburgului – Termen limita 13 mai 2011

Se pot inscrie studenţi in urmatoarele domenii: dezvoltare spaţială şi planificare, geografie, economie regională, studii europene şi/sau alte domenii relevante pentru dezvoltarea teritoriului. Unitatea de Coordonare a Programului…

Read Article →
Rapoarte de autoevaluare 2011

Rapoarte de autoevaluare 2011

Raport de autoevaluare în vederea evaluării periodice a  programului de studii universitare de masterat: Administrarea Afacerilor Regionale în domeniul: Administrarea Afacerilor Raport de autoevaluare  în…

Read Article →
Cartea de onoare a facultăţii

Cartea de onoare a facultăţii

Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Ioan TALPOȘ Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Constantin TULAI Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN Doctor Honoris Causa Academician Mugur ISĂRESCU Doctor…

Read Article →
Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră;  Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare; Acţiunea…

Read Article →
Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”

Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”

A fost înfiinţat, la iniţiativa unui grup de economişti, profesori universitari care îşi desfăşoară activitatea în Universitatea din Pavia, Italia şi Universitatea din Oradea, România,…

Read Article →