Informaţii reducere/scutire de taxă de şcolarizare

Informaţii reducere/scutire de taxă de şcolarizare

Conform H.S. nr. 147/12.07.2010, anexa 12, pot beneficia de reducere/scutire de taxă de şcolarizare următoarele categorii de studenţi: Copii ai angajaţilor titulari ai Universităţii din…

Read Article →
Actele necesare pentru Bursa Sociala, semestrul I, an universitar 2010-2011

Actele necesare pentru Bursa Sociala, semestrul I, an universitar 2010-2011

adeverinţă de salar – brut şi net pe lunile iulie, august, septembrie cupoane de pensie – pe lunile iulie, august, septembrie adeverinţă cu veniturile agricole…

Read Article →
Şcoala de vară AFER 2010 “Competitivitate şi dezvoltare durabilă din perspectiva integrării europene”, Oradea, 2 – 11 septembrie 2010

Şcoala de vară AFER 2010 “Competitivitate şi dezvoltare durabilă din perspectiva integrării europene”, Oradea, 2 – 11 septembrie 2010

Şcoala de vară AFER 2010 “Competitivitate şi dezvoltare durabilă din perspectiva integrării europene” a fost organizată de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER)…

Read Article →
Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră;  Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare; Acţiunea…

Read Article →
Rezultate obţinute – Proiecte realizate

Rezultate obţinute – Proiecte realizate

1. “Program de recalificare şi ocupare a forţei de muncă (P.R.O.F.M.)”, realizat în cadrul grupei de lucru: Dezvoltarea resurselor umane 1 şi premiat în cadrul…

Read Article →
Oportunități oferite

Oportunități oferite

Cea de-a treia ediţie a Şcolii de vară AFER găzduită de Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, şi-a propus să ofere participanţilor oportunitatea:…

Read Article →
Olimpiada 2009

Olimpiada 2009

Regulament privind organizarea Olimpiadei Nationale a Studentilor Economisti Anexa 1. Grafic privind desfasurarea Olimpiadei Nationale a Studentilor Economisti Anexa 2. Atestat Anexa 3. Declaratie Anexa…

Read Article →
Şcoala de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a,  14 - 19 iulie 2008

Şcoala de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a, 14 – 19 iulie 2008

În urma aprecierii de care s-a bucurat la prima ediţie, în perioada 14-19 iulie 2008, a fost organizată cea de-a doua ediţie a Şcolii de…

Read Article →
Rezultatele Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a,  14 - 19 iulie 2008

Rezultatele Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a, 14 – 19 iulie 2008

Cele mai evidente rezultatele obţinute de către absolvenţi au constat în proiectele realizate.  S-au remarcat următoarele proiecte: “Adventure Park” – Mircea Chiriac, Adina Goder, Posmoşanu…

Read Article →
Echipa de organizare a Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a,  14 - 19 iulie 2008

Echipa de organizare a Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a, 14 – 19 iulie 2008

Cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice” a fost organizată de către: Prof. univ. dr. Anca Dodescu – Manager de proiect…

Read Article →
Obiectivele Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a,  14 - 19 iulie 2008

Obiectivele Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia II-a, 14 – 19 iulie 2008

sprijinirea unor iniţiative de cooperare în domeniul turismului  în scopul creşterii competitivităţii regionale; furnizarea de instruire în vederea formării şi dezvoltării competenţelor ce privesc organizarea…

Read Article →