Rezultate alegeri (Turul I)

Reluare alegeri parţiale pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la Master) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

 

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

 

ALEGERILE PARŢIALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU (REPREZENTANT AL STUDENȚILOR DIN ANUL I – LICENȚĂ, IF – ȘI RESPECTIV, REPREZENTANTUL STUDENȚILOR DE LA MASTER) ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE SE VOR RELUA LUNI, 05.05.2014,

ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 17.00, SALA F005,

CA URMARE A NEÎNDEPLINIRII CVORUMULUI LA ALEGERILE DESFĂŞURATE ÎN DATA DE 30.04.2014

 

PROCES-VERBAL din data de 30.04.2014 privind consemnarea rezultatului alegerilor parţiale pentru funcţia de membru (student) în Consiliul facultăţii

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 05.05.2014, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului la alegerile desfăşurate în data de 30.04.2014, conform  Calendarului postat la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/03/24/calendarul-alegeri-studenti-2013-2014-martie-aprilie/, sunt vacantate 2 locuri pentru studenţi în Consiliul facultăţii – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2013-2014), studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenților de la Master (an univ. 2013-2014) –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Aceste 2 locuri vor fi ocupate de către 2 studenți aleși dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

 

Comisia de alegeri este formată din: Reprezentant studenţi an II – ȘTEF Cristian, Reprezentant studenţi an III – MORAR Bogdan Ovidiu şi Reprezentant studenţi ID – OLCEAN Ana-Maria.

Alegerile (turul II) vor avea loc în data de 5 mai 2014, între orele 9.00-17.00, în sala F005.

Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

Tabel nominal cuprinzând 
studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură 
pentru poziţia de membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
până la data de 28.04.2014, ora 14.00
, și ale căror candidaturi au fost acceptate de Comisia de alegeri

Data depunerii
dosarului de candida
tură

Numele şi prenumele
studentului

Anul de
studiu

Specializarea

Forma de
învăţă
mânt

Ciclul de
învăţă
mânt

15.
04.
2014
BOLDAN Ionuț Marian –
Documente candidatura

I

MN

IF

Licenţă

15.
04.
2014
ȘUTEU Adrian –
Documente candidatura

I

AAIIIMM

IF

Master

28.
04.
2014
Ambro Bogdan Cristian
Documente candidatura

I

FBA

IF

Master

28.
04.
2014
Fratila George Alex
Documente candidatura

I

FB

IF

Licenta