Candidaturi depuse pentru alegerile parţiale pentru funcţia de Membru (student) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura universităţii, şi dosarul de candidatură vor fi depuse la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice (tot cu număr de înregistrare), până în data de 28.04.2014, ora 14.00. Dacă pentru un anumit pachet de ani/specializări nu s-a depus nicio candidatură până în data de 28.04.2014, ora 14.00, se admit candidaturi depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 8.30.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 30.04.2014 (Turul I), conform Calendarului postat la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/03/24/calendarul-alegeri-studenti-2013-2014-martie-aprilie/, sunt vacantate 2 locuri pentru studenţi în Consiliul facultăţii – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2013-2014), studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenților de la Master (an univ. 2013-2014) –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Aceste 2 locuri vor fi ocupate de către 2 studenți aleși dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice adoptată în ședința din data de 24.03.2014, Comisia de alegeri are următoarea componență:

Alegerile (turul I) vor avea loc în data de 30 aprilie 2014, între orele 9.00-17.00, în sala F003.

Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor care fac parte din Comisia de alegeri sus-menționată.

Tabel nominal cuprinzând 
studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură 
pentru poziţia de membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
până la data de
28.04.2014, ora 14.00

Data depunerii
dosarului de candida
tură

Numele şi prenumele
studentului

Anul de
studiu

Specializarea

Forma de
învăţă
mânt

Ciclul de
învăţă
mânt

15.
04.
2014
BOLDAN Ionuț Marian –
Documente candidatura

I

MN

IF

Licenţă

15.
04.
2014
ȘUTEU Adrian –
Documente candidatura

I

AAIIIMM

IF

Master

28.
04.
2014
Ambro Bogdan Cristian
Documente candidatura

I

FBA

IF

Master

28.
04.
2014
Fratila George Alex
Documente candidatura

I

FB

IF

Licenta

 

Proces verbal 28.04.2014, privind desemnarea Presedintelui Comisiei de Alegeri si stabilirea ordinii candidatilor pe buletinele de vot aferente alegerilor partiale pentru functia de membru (student) in Consiliul Facultatii de Stiinte Economice – Universitatea din Oradea