Selectie curs MANAGER DE PROIECT

Selectie curs MANAGER DE PROIECT

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice prin
Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă –
Centrul pentru Formare şi Perfecţionare în Domeniul Managementului Resurselor Umane (CFP – MRU)
lansează procesul de selecție pentru cursul de pregătire post-universitară:

 MANAGER DE PROIECT,

curs autorizat  de către Ministerul Educaţiei Naţionale, avizul nr. 27940 din 06.02.2014

 

Lectorii acestor cursuri sunt experţi în domeniul Managementului proiectelor, atât teoreticieni cât şi practicieni din Oradea cu experiență în elaborarea şi implementarea proiectelor.

Cursurile vor fi organizate la în timpul săptămânii: orele 16:00 – 21:00 în perioada 18.05.2014 – 17.07.2014.

Taxa de participare la acest curs este de: 1100 de RON  care include:

 • 100 de ore teorie, aplicații practice și ateliere, distribuite pe cinci module care acoperă tematica: Conceperea proiectelor – 25 de ore, Managementul proiectelor – 20 de ore, Gestiunea financiară a proiectelor – 20 de ore, Dezvoltare durabilă– 20 de ore, Elaborarea proiectului final – 15 ore,
 • Materiale didactice pentru modulele parcurse

Înscrierile la curs se pot face în  perioada 07.04.2014-16.05.2014 zilnic între orele 09:00 și 15:00 la Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, Corpul F – sala F203.

Candidații vor depune un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente:

 • Fişa de înscriere
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2013);
 • Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată;
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care rezulte este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 • Curriculum Vitae.

 

 

Vă aşteptăm cu drag!Conf. univ. dr. Maria – Madela Abrudan Coordonator program Pentru informaţii suplimentare:Cercetător. Tomina Săveanu,tel.: 0259-408798e-mail: tsaveanu@uoradea.ro