Absolventi FSE – Modalitate eliberare foi de lichidare

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că, semnarea FOILOR DE LICHIDARE nu se va mai putea face pe loc. Ţinând cont că numărul de solicitări privind verificarea foilor de lichidare va creşte în perioada următoare iar procedura privind eliberarea acestora presupune verificarea riguroasă,  listarea taxelor achitate de student precum şi evidenţierea în registru.

Timpul alocat necesar va creşte datorită aplicarii acestei proceduri la 2 zile de la data depunerii în cadrul compartimentului Financiar-Contabil.

Vă mulţumim pentru înţelegere,
Şef Birou Financiar Ec. Beiuşeanu Marta