Rezultate alegeri (Turul II)

Rezultate alegeri (Turul II)

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 16.01.2014 pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la Master) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

 

Numărul total al alegătorilor (studenţi) din cadrul facultății prevăzut în listele electorale existente : 1975

Numărul total al alegătorilor (studenţi) care s-au prezentat la urne în data de 16.01.2014, înscrişi în listele electorale existente: 59

Numărul voturilor nule și albe: 25

Voturile valabil exprimate: 34

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 16.01.2014 – pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la Master) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – sunt următoarele:

 

Pachetul nr._1_  (Studenţi din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii :  _1_

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Programul de studii/ Specializarea

Anul de studiu

Nr. voturi “pentru”

Statutul (titular/rezervă)

1 BOLDAN Ionuț – MarianDocumente candidatura

I

MN

34

Titular

 

Pachetul nr._2_  (Studenţi de la studii universitare de master, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii :  _1_

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Programul de studii/ Specializarea

Anul de studiu

Nr. voturi “pentru”

Statutul (titular/rezervă)

1 ȘUTEU AdrianDocumente candidatura

I

AAIIIMM

34

Titular

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În prezent, reprezentanţii studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultăţii sunt următorii:

  • Reprezentant studenţi an II, studii universitare de licenţă, forma IF – ȘTEF Cristian (AI)e-mail: cristianstef93@gmail.com, nr. tel: 0730-620.744;
  • Reprezentant studenţi an III, studii universitare de licenţă, forma IF – MORAR Bogdan Ovidiu (AI) – e-mail: bogdan.ovidiu.morar@gmail.com, nr. tel: 0744-536.768;
  • Reprezentant studenţi studii universitare de licenţă, forma ID – OLCEAN Ana-Maria (AI) – e-mail: anca.olcean@yahoo.com, nr. tel. 0746-023.024 sau 0754-507.682;

Reprezentanţilor sus-menţionaţi li se va alătura în urma alegerilor de azi, 16.01.2014, şi cei 2 reprezentanți nou-aleși ai studenţilor, după validare, conform reglementărilor în vigoare.

Mult succes în activitate!