Sesiunea de comunicări științifice EMEB 2013

Sesiunea de comunicări științifice EMEB 2013

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

în parteneriat cu

 CCCDD – Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă,
EDCO – Centrul de Documentare Europeană, Universitatea din Oradea,
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea,
AFER – Asociaţia Facultăţilor de Economie din România,

 Vă invită la:

  

 SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

„EMERGING MARKETS ECONOMICS AND BUSINESS”

 – Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates –

 Ediţia a II a

 ORADEA, 22 NOIEMBRIE 2013 

Manifestarea se va desfăşura cu începere de la ora 14:00, la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea şi face parte din seria manifestărilor ştiinţifice organizate cu ocazia „Zilei universitarului din învăţământul economic”.

Obiectivele manifestării ştiinţifice:

 • Comunicarea de către studenţii masteranzi şi absolvenţii din domeniul fundamental al Ştiinţelor Economice şi din domenii complementare, a celor mai valoroase rezultate ale cercetărilor proprii;
 • Conștientizarea și asumarea de către tinerii masteranzi şi economiști a rolului și responsabilităților ce le revin în planul teoretic al cercetării, dar și în planul soluțiilor practice la problemele economice contemporane;
 • Oferirea oportunităţii pentru masteranzi şi tinerii economişti de a interacţiona într-o atmosferă dinamică şi deschisă, în care să poată dezbate şi discuta ideile şi rezultatele cercetărilor lor cu experţi în domeniu.

Președintele Sesiunii:

 • Conf. univ. dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR – Universitatea din Oradea

Comitetul științific:

 • Prof. univ. dr. Alina-Daciana BĂDULESCU – Universitatea din Oradea
 • Prof. univ. dr. Mihai BERINDE – Universitatea din Oradea
 • Prof. univ. dr. Elena Aurelia BOTEZAT – Universitatea din Oradea
 • Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN – Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Ioan POPA – Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Ion POPA – Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Klaus Bruno SCHEBESCH – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Maria-Madela ABRUDAN – Universitatea din Oradea,
 • Conf. univ. dr. Olimpia-Iuliana BAN – Universitatea din Oradea,
 • Conf. univ. dr. Mihaela-Gabriela BELU – Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Victoria BOGDAN – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Emil CHIRILĂ – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Cristian-Dorin COITA – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Adrian Gheorghe FLOREA – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr Liana-Eugenia MESTER – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Ioana-Teodora  MEŞTER – Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Daniela-Mărioara ZĂPODEANU – Universitatea din Oradea
 • Lect. univ. dr Leonard-Călin ABRUDAN – Universitatea din Oradea
 • Lect. univ. dr. Corneliu-Cristian BENŢE – Universitatea din Oradea

Comitetul de organizare:

 • Lect. univ. dr. Diana BALACIU
 • Lect. univ. dr. Remus ROŞCA
 • Prep univ. dr. Anca PUP
 • Drd. Adrian NEGREA

Programul şi secțiunile manifestării vor fi stabilite ulterior recepționării lucrărilor, în funcție de numărul și tematica acestora

Contact:

Sesiunea masteranzilor şi absolvenţilor: emeb.master@gmail.com

Președintele Sesiunii: conf. univ. dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar – nbugnar@uoradea.ro

 

Termeni și condiții:

Lucrările vor fi redactate în limba engleză sau limba română, în format JIS B5, vor conține titlul și un rezumat în limba engleză și vor respecta cerințele indicate (a se vedea documentul: Format lucrare). Prezentarea PPT a lucrărilor se va face în limba română sau engleză  (timp de prezentare 10-15 minute). Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul: “Emerging Markets Economics and Business – Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates,  ,  Editura Universității din Oradea..

Lucrările vor fi expediate pe email la adresa emeb.master@gmail.com până la data de 17noiembrie 2013, ora 24.00.

Vor fi acceptate spre publicare numai lucrările trimise în termen, care respectă integral cerințele de tehnoredactare, se încadrează în aria domeniului fundamental Ştiinţe Economice și conexe și îndeplinesc cerințele științifice ale unor astfel de manifestări. Lucrările care nu respectă integral cerințele de formatare vor fi automat respinse, înainte de procesul de recenzare.

Acceptul/refuzul lucrării va fi trimis pe adresa de e-mail a studentului masterand/absolventului până la data de 18 noiembrie 2013. Studentii masteranzi şi absolvenţii se pot prezenta cu maxim două lucrări, fie ca unic autor, fie împreună cu cadrul didactic coordonator sau cu alt student masterand (alți studenţi masteranzi şi/sau absolvenţi). Nu se acceptă lucrări având mai mult de 3 coautori. Se admit și lucrări ale absolvenților de studii universitare de licenţă şi de masterat, din țară și străinătate.

Cele mai bune 3 lucrări având un nivel științific deosebit vor fi recomandate de către Comitetul științific spre publicare în Romanian Economic Journal (lucrările recomandate trebuie să îndeplinească criteriile proprii revistei și să parcurgă procesul obișnuit de evaluare).