Comunicat de presa - Organizarea Galei PRACTeam la nivel inter-regional şi a  Conferinţei finale de diseminare a rezultatelor proiectului PRACTeam

Comunicat de presa – Organizarea Galei PRACTeam la nivel inter-regional şi a Conferinţei finale de diseminare a rezultatelor proiectului PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă: 

organizarea Galei PRACTeam la nivel inter-regional şi a

Conferinţei finale de diseminare a rezultatelor proiectului PRACTeam

practeam 

Evenimentul se va desfăşura în data de 18 septembrie 2013, începând cu ora 9.30, în Aula Magna a Universităţii din Oradea şi are ca scop evaluarea, selectarea, nominalizarea, promovarea și premierea studenţilor selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam, precum şi prezentarea rezultatelor finale ale proiectului.

Ȋn cadrul Galei PRACTeam va avea loc Conferinţa finală PRACTeam de prezentare generală a rezultatelor proiectului, precum şi Masa rotundă “Experienţe şi bune practici PRACTeam”.

În cadrul Galei PRACTeam se vor acorda premii studenţilor economişti în cadrul concursului „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”, astfel: Premiul I inter-regional (în valoare de 1600 lei); Premiul II inter-regional (în valoare de 1500 lei); Premiul III inter-regional  (în valoare de 1400 lei), precum şi premii inter-regionale pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam: 3 Premii de excelenţă pentru performanţe deosebite demonstrate pe parcursul stagiului de practică (în valoare de 1850 lei/premiu); 36 Premii I pentru rezultate excepţionale obţinute pe perioada stagiului de practică (în valoare de 1200 lei/premiu).

La eveniment vor participa echipele de proiect de la nivel inter-regional şi teritorial – cadre didactice şi cercetători din cele 3 universităţi partenere, experţi cheie ai proiectului, studenţi economişti, tutori de practică, invitaţi speciali, oficialităţi locale, mass-media etc.

Invitaţia şi Agenda evenimentului pot fi consultate pe site-ul proiectului: www.practeam.ro, secţiunea Gala PRACTeam 2013.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contactcontact@practeam.ro