Comunicat de presă - Proiectul PRACTeam se apropie de final

Comunicat de presă – Proiectul PRACTeam se apropie de final

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Proiectul PRACTeam se apropie de final

 practeam

 

În luna septembrie se îmlinesc trei ani de la demararea activităţilor proiectului PRACTeam, perioadă în care cei trei parteneri: Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, au obţinut următoarele rezultate:

 • 2583 studenţi economişti, nivel licenţă şi master, beneficiari ai serviciilor de consiliere şi orientare în carieră şi ai unui stagiu de practică PRACTeam particularizat în funcţie de programul de studiu şi postul de practică oferit fiecărui student;
 • 535 tutori de practică – angajaţi din organizaţiile gazdă de practică – instruiţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la școală la viaţa activă, care au coordonat şi consiliat studenţii în cadrul stagiilor de practică;
 • 2583 fișe de practică personalizate pentru studenţii și masteranzii economişti;
 • 470 Acorduri de parteneriat semnate cu organizaţii gazdă de practică  din judeţele Bihor, Timiş şi Suceava;
 • 73 studenţi economişti care au beneficiat de un stagiu de internship;
 • 3 dispecerate de practică PRACTeam funcţionale în cele trei universităţi partenere dotate cu aparatură şi echipamente IT la dispoziţia studenţilor economişti;
 • 18 Ghiduri de practică PRACTeam adresate studenţilor de la nivel de licenţă și masterat pentru efectuarea stagiului de practică publicate la Editura Universităţii din Oradea particularizate pe programe de studiu şi universităţi;
 • 1 Ghid de orientare în carieră a studenţilor economiști PRACTeam;
 • 1 Manual al tutorelui de practică PRACTeam;
 • 3 Campanii de promovare PRACTeam în fiecare din cele trei universităţi partenere;
 • 5700 de ghiduri şi  manuale PRACTeam multiplicate şi distribuite gratuit persoanelor selectate în grupurile ţintă ale proiectului;
 • 6 volume de prezentare a organizaţiilor gazdă de practică PRACTeam şi a studenţilor premianţi în cadrul Galelor PRACTeam;
 • 1 Conferinţă de lansare a proiectului, organizată la nivel inter-regional  şi 2 Conferinţe de presă organizate la nivelul partenerilor;
 • 9 Gale PRACTeam organizate la nivel teritorial cu scopul evaluării, selectării, nominalizării, promovării și premierii studenţilor selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică;
 • 2 Gale PRACTeam organizate la nivel inter-regional cu scopul premierii în bani a studenţilor economişti pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam;
 • 2 Concursuri organizate la nivel inter-regional cu temaIdei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică” finalizate cu acordarea de premii în bani studenţilor participanţi;
 • 2 Mese rotunde, organizate la nivel inter-regional, cu tema „Experienţe şi bune practici PRACTeam”;
 • 84 de premii în bani înmânate studenţilor în cadrul Galei PRACTeam la nivel inter-regional, pe următoarele categorii: 78 premii pentru performanţe deosebite demonstrate pe parcursul sau la sfârşitul stagiului de practică;
 • 6 premii la concursul „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”;
 • 6 Focus grupuri, organizate cu scopul identificării nevoilor referitoare la pregătirea practică a studenţilor economişti;
 • 6 Workshop-uri PRACTeam cu tema „Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică a studenţilor economişti”;
 • 1 Workshop-ul PRACTeam cu tema Tranziţia de la şcoală la viaţa activă a studenţilor economişti;
 • 1 Platformă virtuală actualizată http://distance.iduoradea.ro/practeam;
 • 1 site proiect actualizat www.practeam.ro.

Până la finalizarea proiectului PRACTeam, la data de 30 septembrie 2013, se vor implementa următoarele activităţi: desfăşurarea activităţii de internship pentru studenţii economişti selectaţi în acest an de implementare a proiectului, desfăşurarea Galei PRACTeam la nivel inter-regional precum şi a Conferinţei finale de diseminare a rezultatelor proiectului, concursul „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”, precum şi activităţile curente ale proiectului: managementul proiectului, promovare, finalizarea procedurilor de achiziţii, monitorizarea grupurilor ţintă etc.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro

Download ca PDF