Rezultate Admitere Iulie 2013 – Studii universitare de licență

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE – IULIE 2013 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 02.08.2013

IMPORTANT pentru candidații admiși la forma ID!

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI “ADMIS” LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ,
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

NU UITAŢI!

În conformitate cu Hotărârea Senatului (H.S.) Universității din Oradea nr. 122 din 27.04.2009, Anexa 3, care prevede că la debutul programelor de studii, numărul minim de studenţi este de 20, iar pentru situaţiile în care există un singur program într-un domeniu, numărul minim de studenţi este de 15, în cazul în care specializarea la care ați fost declarat(ă) ”admis(ă)” pe listele cu rezultatele finale ale sesiunii de Admitere Iulie 2013 afișate în data de 02.08.2013, nu se va organiza după sesiunea de Admitere Septembrie 2013, veți fi redistribuit(ă) la următoarea specializare care se va putea organiza conform H.S. sus-menționată, conform opțiunii dumneavoastră din declarația pe care ați dat-o cu ocazia confirmării locului pe care ați fost declarat(ă) admis(ă) provizoriu.

REZULTATELE PROVIZORII ALE CONCURSULUI DE ADMITERE – IULIE 2013 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 25.07.2013

Eventualele contestatii se depun impreuna cu chitanta care face dovada achitarii taxei pentru contestatii (150 RON) la Centrul informational intern (F004) in data de 26.07.2013 intre orele 09:00-15:00. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii.

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI “ADMIS” LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ –

Calendar referitor la depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele provizorii la Admiterea Iulie 2013 şi calendarul afişării rezultatelor finale la Admiterea Iulie 2013

  • 26 iulie 2013, între orele 9.00-15.00 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul), la Secretariatul Facultăţii (sala F203).
  • 27 iulie 2013 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii.
  • 29 iulie – 2 august 2013 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere.
  • 2 august 2013 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

NU UITAŢI! Trebuie să confirmaţi locul pe care aţi fost declarat „admis”.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul informațional intern (sala F004);
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 1000 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul informațional intern (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;
  3. Depunerea cererii de înmatriculare Centrul informațional intern (sala F004).