Comunicat de presa - Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam 2013

Comunicat de presa – Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam 2013

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului “Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam

  practeam

Ȋn cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Economice din universitţile partenere PRACTeam, se desfăşoară, în această perioadă, activitatea de practică în cadrul celor peste 140 de organizaţii gazdă cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat din judeţele Bihor, Timiş şi Suceava. Practica studenţilor economişti se desfăşoară în urma activităţii de repartizare a studenţilor la unităţile de practică, repartizare care s-a realizat ţinând cont de rezultatelor evaluării aptitudinale, a Rapoartelor de potrivire cu posturile din domeniul specializării de licenţă sau de masterat a studenţilor economişti cooptaţi în proiectului.

 

Perioada de desfăşurare a stagiilor de practică pentru fiecare universitate parteneră a fost programată după cum urmează:

  • 8 – 26 iulie 2013– pentru studiile de licenţă – 90 ore (15 zile x 6 ore pe zi); 9 – 19 iulie 2013 – 60 ore (10 zile x 6 ore pe zi) pentru studiile de masterat – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • 8 – 26 iulie 2013 – pentru studiile de licenţă – 90 ore (15 zile x 6 ore pe zi); 3 – 14 iunie 2013 – 60 ore (10 zile x 6 ore pe zi) pentru studiile de masterat – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  •  27 mai  – 16 iunie 2013- pentru studiile de licenţă – 90 ore (15 zile x 6 ore pe zi); 3 – 16 iunie 2013 – 60 ore (10 zile x 6 ore pe zi) pentru studiile de masterat – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

 

Studenţii economişti participă la stagiile de practică în cadrul firmelor şi instituţiilor gazdă de practică, pe posturi specifice domeniilor de studiu, după cum urmează:

  • Domeniul Administrarea afacerilor – Economist, Manager de proiect, asistent manager, Supervisior recepţie, Manager Restaurant, Housekeeping manager, Agent ticketing, Agent turism, Asistent director vânzări, Recepţioner de hotel, Lucrător concierge, Responsabil cazare, Funcționar economic, Agent de turism, Agent de turism Tour-operator, Agent de transport turistic, Agent de asistenţă turistică, Agent turism, Agent comercial etc.
  • Domeniul Economie şi afaceri internaţionale – Economist, Referent economist, Analist cumpărări, Asistent comercial, Analist servicii, Inspector economist în relaţii economice internaţionale, Referent Relaţii Externe, Referent economist în relaţii economice internaţionale etc.
  • Domeniul Finanţe – Economist, Consilier clientelă, Ofiţer bancar, Consilier superior, Inspector (debutant, asistent, principal), Ofiţer bancar front-office (economist bancă), Consilier bancar, Ofiţer credite, Ofiţer bancar front-office, Inspector, Consilier superior etc.
  • Domeniul Contabilitate – Economist, Contabil, Coordonator birou facturare-contracte, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Revizor contabil, Referent de specialitate financiar – contabilitate, Controlor de gestiune etc.
  • Domeniul Management – Economist,  Asistent manager, Management trainee, Junior Recruiter, Administrator societate comercială, Director economic, Director de vânzări etc.
  • Domeniul Marketing – Economist, Agent vânzări, Referent de specialitate marketing, Agent servicii client, Agent comercial, Referent de specialitate marketing, Agent marketing, Agent achiziții clienți etc.

La stagiile de practică organizate în cadrul proiectului PRACTeam participă un număr total de 880 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, studenţi selectaţi din cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

 

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro

 

Orar de desfășurare a stagiilor de practică pentru studiile universitare de licență:

Orar de desfășurare a stagiilor de practică pentru studiile universitare de masterat: