Comunicat de presă - Consilierea în carieră a studenţilor PRACTeam

Comunicat de presă – Consilierea în carieră a studenţilor PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Consilierea în carieră a studenţilor PRACTeam

practeam

Pe parcursul lunii mai 2013, în urma activităţii de testare aptitudinală a studenţilor selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam şi a desfăşurării Modulului de orientare şi consiliere în carieră, se desfăşoară activitatea de consiliere în carieră a studenţilor şi masteranzilor economişti şi comunicarea rezultatelor obţinute la evaluarea psihometrică (aptitudinală).

Această activitate se realizează prin întâlniri faţă în faţă între psihologi şi studenţii sau masteranzii evaluaţi. Astfel, vor fi consiliaţi un număr toatal de 801 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, din care534 Studenţi  ciclul I – nivel licenţă şi 267 Studenţi  ciclul II – nivel masterat, selectaţi ca grupuri ţintă în cadrul proiectului PRACTeam din cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Consilierea în carieră şi transmiterea rezultatelor evaluării psihometrice (aptitudinale), prin discutarea Rapoartelor de potrivire cu posturile din domeniul specializării studenţilor economişti, are ca scop autocunoașterea și orientarea studenților economişti spre posturile de practică oferite de 149 organizaţii gazdă cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat şi Acte adiționale (din care: 54 – încheiate de Universitatea din Oradea, 38 – Universitatea de Vest din Timişoara, 57 – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava).

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro