Comunicat de presă - Demararea activităţilor de instruire a studenţilor PRACTeam: Modulul de consiliere şi orientare în carieră

Comunicat de presă – Demararea activităţilor de instruire a studenţilor PRACTeam: Modulul de consiliere şi orientare în carieră

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Demararea activităţilor de instruire a studenţilor PRACTeam:

Modulul de consiliere şi orientare în carieră

 practeam

Ȋn luna aprilie 2013, se desfăşuoară la sediul partenerilor: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea; Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Modulul de consiliere şi orientare în carieră, adresat studenţilor economişti (ciclul I- licenţă şi ciclul II- masterat), selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam.

Pe parcursul celor 54 de ore de consiliere şi orientare în carieră, studenţii economişti sunt instruiţi atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic prin activităţi, simulări şi exerciţii practice pe diverse teme, dintre care amintim: Managementul personal al cariereiCV-ul profesional, Scrisoarea de prezentare (intenție/candidatură/motivație); Repere în consilierea carierei: Cariera şi evoluţia sa, Explorarea pieţei forţei de muncă, Decizia de carieră, Etapele de căutare a unui loc de muncă; Autocunoașterea, autoevaluarea și interviul: Motivaţia şi performanţa, Emoţiile şi mecanismele de apărare și adaptare, Comunicare şi relationare interpersonală, Prezentarea la interviu; Dezvoltarea personală. Cum putem avea o carieră de succes: Planificarea şi dezvoltarea carierei, Educaţia pentru carieră, Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, Dimensiuni psihologice relevante pentru performanţă, Autoprogramarea mentală şi comportamentul eficient.

Modulul de consiliere şi orientare în carieră are la bază suportul de instruire special realizat în cadrul proiectului intitulat “Ghidul de consiliere şi orientare în carieră al studentului PRACTeam”, elaborat de experţii psihologi angajaţi în proiect în cele trei universităţi partenere, experţi care susţin şi activităţile de instruire.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro