Anunț Responsabil DPPPD pentru Programul de formare psihopedagogica pentru stundentii FSE

Anunț Responsabil DPPPD pentru Programul de formare psihopedagogica pentru stundentii FSE

Responsabil din partea DPPPD – Universitatea din Oradea a Programului de formare psihopedagogică (modul psihopedagogie) Nivel I – licenţă şi Nivel II – masterat la facultatea dumneavoastră este Conf.univ.dr. Cristina Zdrehuş (criszdrehus@yahoo.com)

Programul modular de recuperare a activităţilor didactice din planul de învăţământ al DPPPD se desfăşoară după următorul program:

Nr. crt. Cadru didactic Disciplina Data Ora Sala An
1 Lect.univ.drd. Claudia Hanga Psihologia educaţiei 16.04.2013 23.04.2013 9-11
9-11
E301
E301
I şi II / Licenţă
2. Asist.univ.drd. Laurenţiu Mândrea Psihologia educaţiei 10.05.2013 17.05.2013 16-18
16-18
E209
E209
I şi II/
Licentă
3 Prof.univ.dr. Florica Ortan Pedagogie I 26.04.2013 13.05.2013 14-16
10-12
E307
E307
II Licenţă