Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2013

Programul “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2013

În vederea derulării Programului “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2013 vă informăm că pot beneficia de acest ajutor studenţii învăţământului superior de stat sau particular acreditat, în vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie.

Ca urmare, studenții Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea își pot depune dosarul cuprinzând cererea și documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de mai sus, la Secretarul Șef al facultăţii (sala F202), în perioada 1-21 aprilie 2013. În data de 22 aprilie 2013, dosarele astfel depuse și înregistrate la Secretarul Șef al Facultății de Științe Economice vor fi înaintate spre analiză către Comisia instituită la nivelul Universității din Oradea, prin decizie a Rectorului.

Toți studenții interesați sunt rugați să urmărească și să respecte calendarul atașat aici privind desfăşurarea Programului “EURO 200”, așa cum a fost stabilit acest calendar de către Ministerul Educației Naționale din România.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare:

 Art 8(6) din Legea 269/2004: “(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.”

 ​​Legislaţia în vigoare este:

Conducerea Facultății de Științe Economice

***

Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea achiziţionării unui calculator

  • Adeverinţă de salar – brut sau (după caz) cupoane de pensie –  martie 2013
  • Adeverinţă cu veniturile agricole
  • Ancheta socială (pentru cei din mediul rural)
  • Declaraţia părinţilor în faţa notarului că nu au alte venituri (firme,dividende) şi că au posibilitatea de a achita diferenta de bani
  • Sentinţa de divorţ (daca este cazul)
  • Adeverinţă de elev sau student de la fraţi / surori
  • Copii şi originale (pentru conformitate) ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere pentru toţi membri familiei
  • Copie după certificat de deces (daca este cazul)
  • Venitul pe membru de familie să nu depăşească  150 lei brut

BENEFICIARI AI ACESTUI AJUTOR POT FI STUDENŢI ÎN VĂRSTĂ DE PÂNĂ LA 26 ANI

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 21.04.2013

STUDENŢII DIN ANUL III ŞI CEI CARE AU BENEFICIAT DE ACEST AJUTOR (INCLUSIV FRAŢII SAU SURORILE LOR) NU MAI POT DEPUNE DOSAR.

01.04.2013

Aici găsiți modelul de Cerere pentru solicitarea ajutorului 200 EURO