Comunicat de presă - Tutorii din întreprinderi sunt instruiţi în cadrul unui Modul de formare PRACTeam

Comunicat de presă – Tutorii din întreprinderi sunt instruiţi în cadrul unui Modul de formare PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Tutorii din întreprinderi sunt instruiţi în cadrul unui Modul de formare PRACTeam

practeam

Modulul de formare a tutorilor din întreprinderi – organizaţii gazdă de practică se adresează specialiştilor angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă de practică, care vor coordona la nivelul firmelor stagiile de practică şi internship ale studenţilor economişti, specialişti selectaţi în cadrul proiectului PRACTeam în perioada decembrie – ianuarie 2013.

Acest modul este susţinut de prof. univ. dr. Letiţia Filimon – expert inter-regional pregătire grup ţintă I – tutori din întreprinderi şi se desfăşoară, la sediul universităţilor partenere după cum urmează:

  • 18 – 19; 25 – 26 martie  2013 la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • 22 – 24 martie 2013 la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • 29 – 31 martie 2013 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică;

Modulul de formare a tutorilor, are la bază suportul de instruire elaborat şi publicat în cadrul proiectului – Manualul tutorelui PRACTeam, ediţia 2013, revizuit şi îmbunătăţit, autor prof. univ. dr. Letiţia Filimon – expert inter-regional pregătire grup ţintă I (tutori din întreprinderi), Universitatea din Oradea şi cuprinde teme referitoare la: Învăţarea la adulţi; Strategii de motivare a adulţilor pentru învăţarea continuă/pe tot parcursul vieţii; Strategii, metode şi tehnici de formare a adulţilor; Autocunoaştere şi dezvoltarea personală; Percepţia celorlalţi. Stereotipuri şi prejudecăţi; Comunicarea în mediile organizaţionale; Grupul şi munca în echipă; Gestionarea conflictelor; Stresul în organizaţii. Coping individual şi intervenţie la nivelul organizaţiei.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro