Comunicat de presă - 810 studenţi economişti din Oradea, Timişoara şi Suceava vor fi testaţi psiho-aptitudinal în cadrul proiectului PRACTeam

Comunicat de presă – 810 studenţi economişti din Oradea, Timişoara şi Suceava vor fi testaţi psiho-aptitudinal în cadrul proiectului PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

810 studenţi economişti din Oradea, Timişoara şi Suceava
vor fi testaţi psiho-aptitudinal în cadrul proiectului PRACTeam 

practeam

Ȋn perioada 13 – 29 martie 2013, are loc activitatea de evaluare psiho-aptitudinală, a studenţilor economiştii de la studii de licenţă şi masterat selectaţi în grupurile ţintă în cadrul proiectului PRACTeam. Această activitate se desfăşoară concomitent, în cele trei universități partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Evaluarea psiho-aptitudinală  a studenților în cadrul proiectului PRACTeam are ca scop:

  • identificarea concordanţei procentuale a profilului psihologic al candidatului cu profilul posturilor din domeniul economic;
  • orientarea profesională a studenților ţinând seama de potrivirea aptitudinilor personale cu  cerințele postului din domeniul economic;
  • valorificarea realistă a resurselor personale pentru obținerea celui mai adecvat loc de muncă în urma desfășurării activităților de explorare domenială organizate în cadrul proiectului PRACTeam.

Această activitate este implementată de experți psihologi, membrii ai echipei de implementare a proiectului PRACTeam, de la nivelul celor trei universităţi partenere şi este realizată cu ajutorul platformei profesionale pentru evaluarea psihologică a adulţilor şi selecţia de personal, achiziţionată în cadrul proiectului.  Bateria de teste utilizată de experţii psihologi cuprinde printre altele: aptitudinea numerică, abilitatea generală de învățare, abilitatea de învățare, capacitatea de învățare, personalitate și interese etc.

Ȋn perioada 01 – 30 Aprilie 2013, se vor desfăşura activităţile de instruire în cadrul Modulului de orientare în carieră, activităţi la care vor participa toţi studenţii economişti selectaţi în cadrul proiectului.

De asemenea, în perioada 02 – 17 mai 2013, va avea loc activitatea de consiliere individuală, discuții cu studenții referitoare la rezultatele testării psiho-aptitudinale şi la posibilităţile de carieră.

Rezultatele obținute în urma evaluării aptitudinale vor constitui un reper în orientarea studenților spre domeniile de practică în cadrul organizaţiilor gazdă de practică şi internship, cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat sau Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat încheiate în anul anterior.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro