Dosarul de bursa sociala 2012-2013 semestrul al II-lea

Dosarul de bursa sociala 2012-2013 semestrul al II-lea

Studenţii care solicită acordarea unei BURSE SOCIALE vor depune dosarele la Birou registratură, comunicare (camera F201) în perioada 04.03.2013 – 08.03.2013.

Extras din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din universitatea Oradea:
Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).
(2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic de 50% din cuantumul bursei de studiu şi nu poate depăşi cuantumul bursei de studiu.
(3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
a) orfani de ambii părinți şi centrul de plasament;
b) orfani de un părinte;
c) cazurile medicale (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art.8c): studenți bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
d) studenții a căror familie nu a realizat nici un venit în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;
e) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.
(4) în cazul studenţilor căsătoriţi, familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soţ, soţie şi copii. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile realizate de aceştia .
(5) Se acordă bursa socială şi studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat care atestă calitatea lor ori a unuia din părinţi de luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau de Erou martir cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL STUDENŢILOR CARE SOLICITĂ BURSA SOCIALĂ ÎN SEM. II, 2012-2013

 • Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • Declaraţia de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere de către student (de la secretariatul facultăţii);
 • Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • Adeverinţă de venit de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea (pensie de vechime în muncă, pensie de urmaş, pensie de boală, etc.);
 • Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.;
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Copie după Certificatul de deces al părintelui decedat;
 • Copie Sentinţă de divorţ (dacă este cazul);
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • Copii după Certificatul de naştere pentru fraţi/surori preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Venitul minim pe membru de familie nu trebuie să depăşească 750 lei