Admitere 2013 - Licență

Admitere 2013 – Licență

Rezultate finale – Admitere 2013

Rezultate finale  – Admitere 2013 – sesiunea Septembrie 2013 – studii universitare de licență – 26.09.2013

Rezultate provizorii  – Admitere 2013 – sesiunea Septembrie 2013 – studii universitare de licență – 12.09.2013

Calendar referitor la depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele provizorii la Admiterea Septembrie 2013 şi calendarul afişării rezultatelor finale la Admiterea Septembrie 2013

  • 13 septembrie 2013, între orele 9.00 – 15.00 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Secretariatul Facultăţii (sala F203)
  • 14 septembrie 2013 – rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor provizorii în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
  • 16 – 25 septembrie 2013 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

1. Achitarea taxei de înmatriculare(100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203);

2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 1000 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;

3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203), împreună cu diploma de bacalaureat în original (dacă nu s-a depus la înscriere), și semnarea Contractului de studii universitare.

26 septembrie 2013 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro, sub denumirea de „Lista finală a rezultatelor concursului de admitere”, care va sta la baza înmatriculării pe domenii/specializări.

Admitere 2013 Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea