Comunicat de presa - Workshop PRACTeam 2013

Comunicat de presa – Workshop PRACTeam 2013

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate decoordonator inter-regional, înparteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şiUniversitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat dinFondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

organizarea Workshop-ului PRACTeam

cu tema

Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti”

practeam-200x35

Citeste Comunicatul de presă complet pe practeam.ro