Invitatie conferinta de inchidere a proiectului FICON - HURO/1001/320/2.2.3

Invitatie conferinta de inchidere a proiectului FICON – HURO/1001/320/2.2.3

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 27 februarie 2013, începând cu ora 11:00, la conferinţa închidere organizată în cadrul proiectului The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity, for a healthy regional economy – HURO/1001/320/2.2.3, eveniment ce va avea loc în sala F205, Clădirea Nouă, Universitatea din Oradea.

Descrierea proiectului:

  • Program: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu)
  • Axa prioritară 2 – Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră;
  • Domeniul major de intervenţie 2.2 – Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;
  • Acţiunea 2.2.3 – Cooperarea între sectoarele implicate în cercetare – dezvoltare;
  • Valoarea totală a proiectului: 44.405 euro:
  • Partener lider: Universitatea din Oradea
  • Parteneri: Camera de Comerţ şi Industrie din Hajdu Bihar; Universitatea Creştină Partium;
  • Perioada de derulare: 01.03.2012 – 28.02.2013, durata 12 luni;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea cooperării în domeniul cercetării-dezvoltării în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, între Universitatea din Oradea, Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen.

Scopul proiectului vizează studierea fenomenului de contagiune financiară, ce apare în cadrul societăţilor sub diferite forme, precum: lipsa de lichiditate, creşterea datoriilor, creşterea datoriilor la furnizori, expunerile la risc. Cultura alarmantă a contagiunii financiare într-o întreprindere este foarte importantă, pentru  a  se evita turbulenţele ce pot să apară în piaţa bunurilor şi serviciilor.

În acest context, proiectul și-a propus, într-o primă etapă, să stabilească conceptul ştiinţific de contagiune financiare, rutele sale de transmitere, măsurarea indicatorilor şi evaluarea impactului asupra întreprinderilor.

Al doilea pas vizat de proiect a fost îmbunătăţirea competenţelor cercetătorilor din cadrul proiectului şi creşterea vizibilităţii cercetătorilor în euro-regiune, prin participarea la cursurile specializate oferite și prin intermediul unui program de schimb de experienţă.

Ultimul pas al proiectului a fost punerea în aplicare a rezultatelor cercetării aplicate la nivelul mediului de afaceri si publicarea unei cărți destinate atât mediului de afaceri, cât și celui academic.

Conferinţa de închidere a proiectului  va avea loc în data de 27 februarie 2013, ora 11:00, sala F205, Clădirea Nouă, Universitatea din Oradea.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:

Conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu – manager de proiect

Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Economice

Tel: (+4)0740133142

E-mail: danizapodeanu@yahoo.com

Proiectul The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity, for a healthy regional economy este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori ai vieţii economice, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

www.hungary-romania-cbc.eu

www.huro-cbc.eu