Procedura de desfasurare a fazei locale a Olimpiadelor AFER 2013 si conditii de tehnoreactare

Procedura de desfasurare a fazei locale a Olimpiadelor AFER 2013 si conditii de tehnoreactare

În vederea participării studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii din Oradea la faza naţională a Olimpiadei Studenţilor Economişti (ONSE), se va organiza o fază locală, atât pentru studenţi, cât şi pentru masteranzi. Această fază locală are ca scopuri: stimularea activităţilor extra-curriculare (extra-şcolare), dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipa, cultivarea spiritului de competiţie, precum şi selectarea celor mai bune lucrări care să fie susţinute în cadrul fazelor naţionale ale Olimpiadei…