Olimpiadele AFER 2013 - Calendar faza locală

Olimpiadele AFER 2013 – Calendar faza locală

CALENDAR AL ORGANIZĂRII FAZEI LOCALE A OLIMPIADEI AFER 2013

Secţiunea pentru care organizează faza locală a olimpiadei
ECONOMIE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ
Subsecţiunea/ subsecţiunile pentru care organizează faza locală a olimpiadei
1. Economie şi afaceri internaţionale
2. Globalizare economică

Termen pentru transmiterea lucrărilor 15.03.2013
Data organizării fazei locale a Olimpiadei 22.03.2013
Adresă de contact: lmester@uoradea.ro, labrudao@gmail.com
Responsabil pe Facultate pentru faza locală a olimpiadei: Conf.univ.dr. Liana-Eugenia Meşter
Responsabili pe Departament pentru faza locală a olimpiadei:

 • Conf.univ.dr. Adriana Giurgiu
 • Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar
 • Conf.univ.dr. Liana-Eugenia Meşter
 • Lect.univ.dr. Leonard Călin Abrudan

Secţiunea pentru care organizează faza locală a olimpiadei
ECONOMIE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ
Subsecţiunea/ subsecţiunile pentru care organizează faza locală a olimpiadei
1. Complexitatea sistemelor economice și gestiunea crizelor
2. Economie și comunicare în afaceri
3. Dezvoltare durabilă

Termen pentru transmiterea lucrărilor 15.03.2013
Data organizării fazei locale a Olimpiadei 21.03.2013
Adresă de contact: oban@uoradea.ro, diana.maghear@yahoo.com
Responsabil pe Facultate pentru faza locală a olimpiadei: Conf.univ.dr. Olimpia Ban
Responsabili pe Departament pentru faza locală a olimpiadei:

 • Conf.univ.dr. Adrian Florea
 • Prof.univ.dr. Alina Bădulescu
 • Conf.univ.dr. Olimpia Ban
 • Conf.univ.dr. Ioana Meșter
 • Asist.univ.dr. Dorin Bâc
 • Secretar: asist.univ.dr.Diana Perțicaș

Secţiunea pentru care organizează faza locală a olimpiadei
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Subsecţiunea/ subsecţiunile pentru care organizează faza locală a olimpiadei
1.  Statistică și previziune economică

Termen pentru transmiterea lucrărilor 15.03.2013
Data organizării fazei locale a Olimpiadei 21.03.2013
Adresă de contact: oban@uoradea.ro, simut.ramona@yahoo.com
Responsabil pe Facultate pentru faza locală a olimpiadei: Conf.univ.dr. Olimpia Ban
Responsabili pe Departament pentru faza locală a olimpiadei:

 • Conf.univ.dr. Ioana Meșter
 • Prof.univ.dr. Alina Bădulescu
 • Conf.univ.dr. Olimpia Ban
 • Conf.univ.dr. Adrian Florea
 • Asist.univ.dr. Dorin Bâc
 • Secretar: ec.drd. Ramona Simuț

Secţiunea pentru care organizează faza locală a olimpiadei
MARKETING
Subsecţiunea/ subsecţiunile pentru care organizează faza locală a olimpiadei
1. Cercetări de marketing
2. Marketing online
3. Politici şi strategii de marketing

Termen pentru transmiterea lucrărilor 15.03.2013
Data organizării fazei locale a Olimpiadei 23.03.2013
Adresă de contact: dcoita@uoradea.ro, adela_popa@yahoo.com
Responsabil pe Facultate pentru faza locală a olimpiadei: Conf.univ.dr. Dorin-Cristian Coita
Responsabili pe Departament pentru faza locală a olimpiadei:

 • Conf.univ.dr. Simona Bodog
 • Lect.univ.dr. Dinu-Vlad Sasu
 • Lect.univ.dr. Oana-Maria Secară
 • Lect.univ.dr. Remus Dorel Roşca
 • Asist. univ. dr. Adela Laura Popa

Secţiunea pentru care organizează faza locală a olimpiadei
FINANŢE ŞI INSTITUŢII FINANCIARE
Subsecţiunea/ subsecţiunile pentru care organizează faza locală a olimpiadei
1. Finanţe cantitative
2. Instituţii şi pieţe financiare
3. Finanţe publice şi private
4. Asigurari

Termen pentru transmiterea lucrărilor 15.03.2013
Data organizării fazei locale a Olimpiadei 23.03.2013
Adresă de contact: emil@chirila.ro, cbente@uoradea.ro
Responsabil pe Facultate pentru faza locală a olimpiadei: Conf.univ.dr. Emil Chirilă
Responsabili pe Departament pentru faza locală a olimpiadei:

 • Prof.univ.dr. Morar Ioan Dan
 • Conf.univ.dr. Zapodeanu Daniela
 • Lect.univ.dr. Sabau Popa Diana
 • Lect.univ.dr. Bente Corneliu