Anunt referitor la Bursele ocazionale pt rezultate deosebite 2012-2013

Anunt referitor la Bursele ocazionale pt rezultate deosebite 2012-2013

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL STUDENŢILOR CARE SOLICITĂ BURSA OCAZIONALĂ PENTRU REZULTATE DEOSEBITE, ÎN SEM I, 2012-2013

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă şi studii de masterat), se acordă 10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive:

  • cerere tip  de la secretariatul facultăţii;
  • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare
  • naţională/internaţională;
  • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
  • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;
  • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
  • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte;
  • adeverinţă de student.

Termenul de depunere a dosarelor, la secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 28.01.2013.