Anunt referitor la Dosarul de ajutor social ocazional 2012-2013

Anunt referitor la Dosarul de ajutor social ocazional 2012-2013

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL STUDENŢILOR CARE SOLICITĂ AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, AN UNIVERSITAR 2012-2013

 Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă şi studii de masterat), se acordă 10 burse de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte:

  •  Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
  • Adeverinţă de student;
  • Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
  • Adeverinţă de venit de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
  • Declaraţia de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere de către student şi toţi membrii familiei (de la secretariatul facultăţii);
  • Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
  • Adeverinţă medicală dacă este cazul;
  • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;

Termenul de depunere a dosarelor, la Secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 28.01.2013.