Comunicat de presă Selecția tutorilor de practică a studenţilor economişti,  reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat  pentru stagiile de practică şi internship

Comunicat de presă Selecția tutorilor de practică a studenţilor economişti, reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat pentru stagiile de practică şi internship

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional,înparteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 Selecția tutorilor de practică a studenţilor economişti,
reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat
pentru stagiile de practică şi internship

 practeam

În perioada decembrie 2012  ianuarie 2012, are loc activitatea selecţie a tutorilor de practică a studenţilor economişti, angajaţi în organizaţiile gazdă de practică, care vor îndruma studenţii pe parcursurl stagiilor de practică şi internship. Tot în această perioadă are loc activitatea de reînnoire şi încheiere de noi Acorduri de parteneriat cu mediul de afaceri pentru stagiile de practică şi internship. Scopul acestor activităţi este de a stabili o punte de legătură între universităţi şi mediul de afaceri pentru o inserţie corespunzătoare pe piaţa muncii a studenţilor economişti în conformitate cu domeniul de studiu ales.

Ȋn acest scop, agenţii economici din Oradea, Timişoara şi Suceava, care doresc să se implice în reuşita acestui obiectiv pot încheia Acorduri de parteneriat pentru anul 2013 cu universităţile partenere ale proiectului: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Ȋn baza acestor acorduri, partenerii din mediul de afaceri devin organizaţii gazdă de practică şi vor primi studenţi economişti în stagii de practică şi internship, sub coordonarea unui tutore de practică – angajat al firmei şi a unui responsabil de practică – cadru didactic universitar, angajat al universităţilor partenere. În cadrul proiectului, urmează să fie selectaţi în acest an162 tutori de practică (câte 54 tutori la nivelul fiecărui partener) – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică.

Criteriile de selecţie pentru tutorii de practicăsunt: recomandarea din partea responsabilului de practică; angajamentul unităţii de practică de implicare în proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de către conducătorul unităţii de practică/organizaţiei gazdă; angajamentul de implicare a tutorelui în proiect.

Tutorii de practică selectaţi în cadrul proiectului PRACTeam, vor beneficia de:

  • oportunitatea de a coordona, pregăti şi evalua studenţii economişti în activitatea practică şi de a colabora cu mediul universitar pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor economişti;
  • subvenţii;
  • instruire gratuită în cadrul unui Modul de formare a tutorilor, care are la bază suportul de instruire elaborat şi publicat în cadrul proiectului – Manualul tutorelui PRACTeam, autor prof. univ.dr. Letiţia Filimon – expert inter-regional pregătire grup ţintă I (tutori din întreprinderi), Universitatea din Oradea;
  • participarea la Workshop-urile PRACTeam pentru schimb de experienţă şi bune practici între tutorii din diferite organizaţii gazdă;
  • participarea la Gala PRACTeam pentru premierea studenţilor cu cele mai bune rezultate în stagiile de pregătire practică şi a celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiilor gazdă de practică;
  •  promovarea firmei / instituţiei pe care o reprezintă prin Campaniile PRACTeam;
  • consolidarea relaţiei cu mediul universitar – prin Acordul de parteneriat PRACTeam.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro