Alegeri reprezentanţi studenţi în  Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Alegeri reprezentanţi studenţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

[box type=”info”] Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 14.11.2012 pentru alegerea Membrului student – reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF – în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Reluare alegeri parţiale pentru reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, în Consiliul Facultăţii

[/box]

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Masterat).

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura universităţii şi dosarul de candidatură va fi depus la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice, până în preziua alegerilor. Dacă pentru un anumit pachet de ani/specializări nu s-a depus nicio candidatură până în preziua alegerilor, se admit candidaturi depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 9.00.

Pentru alegerile parţiale desfăşurate în ziua de 12.11.2012, conform Calendarului postat la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/alegeri-academice-2012-2013/, este vacantat 1 loc pentru studenţi în Consiliul facultăţii, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Acest loc va fi ocupat de către 1 student din anul I, an univ. 2012-2013, dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

Comisia de alegeri este formată din: Reprezentant studenţi an II – MORAR Bogdan Ovidiu, Reprezentant studenţi an III – POPA Roxana Florina, Reprezentant studenţi ID – OLCEAN Ana-Maria şi Reprezentant Masterat – GHERGHELEŞ Cristina.

Alegerile vor avea loc în data de 12 noiembrie 2012, între orele 9.00-18.00, în sala F003.

Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

Tabel nominal cuprinzând
studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură
pentru poziţia de membri în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
până la data de 26.10.2012, ora 16.00

Data depunerii
candidaturii

Numele şi prenumele
studentului

Anul de
studiu

Specializarea

Forma de
învăţământ

Ciclul de
învăţământ

19.10.2012 FLORUŢA Octavian Adrian
Documente candidatura

I

AI

IF

licenţă

25.10.2012 ŞTEF Cristian –
Documente candidatura

I

FB

IF

licenţă