Subventii pentru studentii bugetati care nu locuiesc in camine

Subventii pentru studentii bugetati care nu locuiesc in camine

în conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, pot primi lunar o subvenţie individuală de sprijint pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare

Pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare studenţii care , îndeplinesc următoarele condiţii:

  • nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază;
  • provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  • au vârsta de până la 29 de ani;
  • optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau nu au solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile.

Prezentarea de către un student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Studenţii pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare pe durata legală a studiilor, dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în care aceasta le-a fost acordată.

pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

Conţinutul dosarului:

  • copie Carte de Identitate;
  • adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
  • adeverinţă de venit propriu;
  • adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
  • copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

Dosarul se depune la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeştişi sociale  (prorector conf.univ.dr. Simona TRIP – cladirea Rectoratului) până la data de 05.11.2012.