Anunț scutire, reducere, eșalonare taxa de școlarizare

Anunț scutire, reducere, eșalonare taxa de școlarizare

Studenţii care solicită reducere/scutire/eşalonare a taxei de şcolarizare vor depune dosarele la secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 19.10.2012.

Conform “Procedurii privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor” (click aici), art. 1.14.1. Scutirea taxei de şcolarizare – pot fi scutiţi de taxă de şcolarizare, o singură dată pentru fiecare program de studii:

 • studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 • studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:

 • Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • Adeverinţă de la centrul de plasament;
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor.

Dosarele pentru scutirea de taxă se depun şi se evaluează anual.

4.14.2. Reducerea taxei de şcolarizare

1. Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare cu 50%, o singură dată pentru fiecare program de studii:

 • copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 • copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

Actele necesare completării dosarului sunt:

 • Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • Adeverinţa părintelui că este salariat al Universităţii din Oradea.

Dosarele pentru reducerea taxei se depun şi se evaluează anual.

 

2. Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare până la 50%, o singură dată pentru fiecare program de studii:

 • studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 • studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

3. Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare până la 50%, o singură dată pentru fiecare program de studii, studenţii consideraţi cazuri medicale foarte grave (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art. 8c): studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Actele necesare completării dosarului sunt:

 • Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • Adeverinţă medicală de la medic specialist;
 • Orice act care justifică situaţia medicală a studentului.

 

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL STUDENŢILOR CARE SOLICITĂ

REDUCERE/SCUTIRE/EŞALONARE A TAXEI DE ŞCOLARIZARE

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

– Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);

– Declaraţia de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere de către student (de la secretariatul facultăţii);

– Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;

– Adeverinţă de venit de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;

– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea (pensie de vechime în muncă, pensie de urmaş, pensie de boală, etc.);

– Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.;

– Adeverinţă de venit de la finanţe;

– Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;

– Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;

– Copie după Certificatul de deces al părintelui decedat;

– Copie Sentinţă de divorţ (dacă este cazul);

– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;

– Copii după Certificatul de naştere pentru fraţi/surori preşcolari;

– Orice act care justifică situaţia socială a studentului.