Comunicat de presă – Premiantii Galei PRACTeam 2012

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Premianţii Galei PRACTeam 2012

  practeam

Gala PRACTeam la nivel inter-regional, s-a desfăşurat în data de 27 iulie 2012, la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu scopul evaluării, selectării, nominalizării, promovării și premierii studenţilor selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam.

În cadrul acestui eveniment s-au acordat următoarele categorii de premii:

Premii inter-regionale pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam:

 • 3 Premii de excelenţă pentru performanţe deosebite demonstrate pe parcursul stagiului de practică (în valoare de 1850 lei/premiu);

Premianţi:

  • Vaţlavic Ionela – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • Ivanovici Daniela – Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • Bacoş Andrei – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.
 • 36 Premii I pentru rezultate excepţionale obţinute pe perioada stagiului de practică (în valoare de 1200 lei/premiu).

Premianţi:

  • Albu Patricia Niculina; Berar Cristina Lavinia; Brânduş Sebastian; Burtic Iulia Andreea; Cata Silviu Mihai; Duluş Florina Simona; Ilie Cristina Corina; Isai Filip Toma; Jurj Mihaela Pall Csilla Noemi Popa Roxana Florina; Rad Anamaria Diana; Şandor Paula Olimpia – Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • Fira Mihai Augustin; Iunian Diana Maria; Jurchiţa Oana Maria; Lungu Lavinia Roxana; Margarit Roxana Daiana; Meszaroş Andreea Cristina; Milcu Mioara Zoia; Paciuca Mădălina; Pădurean Coralia Daniela; Popa Diana Florina; Stamatie Alina Roxana – Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • Botnari Anamaria; Cebanu Alexandr; Ciobotar Ionuţ; Costea Mihai; Danelciuc Robert Ciprian; Doroftiese Camelia; Galan Alexandra Maria; Pahomi Maria; Steclaru Mariana Talpalariu Alexandra Maria; Unguranu Dumitru Andrei; Vatamaniuc Gheorghe Florin – Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Premii la concursul „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”:

Premianţi:

  • Duma (Borod) Alexandra – Premiul I inter-regional (în valoare de 1600 lei) – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • Cazacu Silvana – Premiul II inter-regional (în valoare de 1500 lei) – Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • Paşcu Adina Premiul III inter-regional (în valoare de 1400 lei) – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro