Concurs pentru ocuparea posturilor vacante în regim "plata cu ora"

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante în regim “plata cu ora”

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante în regim ,,plata cu ora” va avea loc în data de 14.09.2012, orele 9, la Departamentul de Afaceri Internaționale, respectiv în data de 18.09.2012, orele 10, la Departamentele de Economie, Finanțe-Contabilitate, Management-MarketingDosarele candidaților vor fi prezentate la data și ora concursului și va conține: CV; Scrisoare de intenţie; Lista de lucrări ştiinţifice; Dovada inscrierii la doctorat sau diploma de doctor; copie CI.

Disciplinele și tematica de concurs pe fiecare disciplină sunt afișate la avizierele departamentelor.