Comunicat de presă – Organizarea Workshop-ului PRACTeam – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă a studenţilor economişti

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

organizarea Workshop-ului PRACTeam
cu tema
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă a studenţilor economişti

practeam

Sâmbătă, 26 mai 2012, s-a desfăşurat la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea workshop-ul PRACTeam cu tema “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă a studenţilor economişti”.

Scopul workshopului a fost de a definitiva structura Studiilor “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă a studenţilor economişti”, care vor fi realizate în oglindă de către parteneri: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Universitatea de Vest din Timişoara şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, separat pentru fiecare an de  implementare (Anul I, Anul II, Anul III), etapele de lucru, termenele şi persoanele responsabile.

Studiile pe tema tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor economişti, se vor orienta spre urmăoarele direcţii de acţiune:

  • žanaliza programelor educaţionale în domeniul ştinţelor economice oferite de trei universităţi din România, calificările şi competenţele pe care un tânăr le poate obţine prin urmarea programelor de studii oferite, precum şi modul de alegere şi identificare a traseului profesional;
  • ž analiza pieţei muncii din regiunile de dezvoltare Vest, Nord – Vest şi Nord – Est, evaluarea nevoii de calificare pentru forţa de muncă cu studii superioare economice, inclusiv al nivelului de satisfacţie al angajatorilor faţă de nivelul de calificare al absolvenţilor de studii superioare economice;
  • žanaliza gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii universitare economice din cele trei judeţe Bihor, Timiş şi Suceava şi identificarea determinanţilor tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.         

Cele trei direcţii de acţiune se vor concentra pe analiza următoarelor grupuri ţintă:

  • ž  3 facultăţile de ştiinţe economice de la 3 universităţi din România: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi “Ştefan cel Mare” la Universitatea , Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică;
  • ž  150 de organizaţii gazdă pentru practica studenţilor din cele 3 judeţe din Bihor, Timis si Suceava;
  • ž  486 de tutori de practică angajaţi în organizaţiile gazdă pentru practica studenţilor şi instruiţi pentru sprijinirea studenţilor pentru inserţia pe piaţa forţei de muncă în cele 3 judeţe ale Bihor, Timis si Suceava;
  • ž  2430 studenţi în Ştiinţe Economice pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă înscrişi în programele de licenţă şi de master din cele 3 universităţi: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi “Ştefan cel Mare”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

La eveniment au participat: reprezentanţi ai partenerilor de practică ai facultăţilor organizatoare; specialişti, tutori de practică; coordonatori de practică; echipa managerială a proiectului, mass-media etc.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro

Galerie foto