Comunicat de presă – Repartizarea studenţilor PRACTeam la unităţile de practică din Oradea, Timişoara şi Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Repartizarea studenţilor PRACTeam la unităţile de practică din Oradea, Timişoara şi Suceava

practeam

Ȋn luna mai 2012, a avut loc activitatea de consiliere în carieră şi transmiterea rezultatelor obţinute de către studenţii economişti la evaluarea psihometrică (aptitudinală). Această activitate s-a realizat prin întâlniri individuale, între psihologii şi studenţii evaluaţi. Astfel au fost consiliaţi un număr toatal de 897 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ din care: 595 Studenţi  ciclul I – nivel licenţă şi 302 Studenţi  ciclul II – nivel masterat, studenţi selectaţi ca grupuri ţintă în cadrul proiectului PRACTeam din cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Consilierea în carieră şi transmiterea rezultatelor evaluării psihometrice (aptitudinale), prin discutarea individuală a Rapoartelor de potrivire cu posturile din domeniul specializării de licenţă sau de masterat a studenţilor economişti cooptaţi în proiectul PRACTeam, are ca scop autocunoașterea și orientarea studenților economişti spre posturile specifice domeniilor de studiu şi practică, după cum urmează:

  •  Domeniul Administrarea afacerilor – Economist, Manager de proiect – proiecte cu finanţare internaţională, Manager de proiect – proiecte cu finanţare naţională, Manager Front Office,  Supervisior recepţie, Restaurant manager, Housekeeping manager, HACCP Coordinator, Agent ticketing, Agent turism, Şef Recepţie, Asistent director vânzări, Recepţioner de hotel, Lucrător concierge, Responsabil cazare, Asistent manager, Funcționar economic, Agent de turism, Agent de turism Tour-operator, Agent de transport turistic intern, Agent de asistenţă turistică, Agent turism de afaceri, Agent comercial etc.
  • Domeniul Economie şi afaceri internaţionale – Economist, Referent economist în economie generală, Analist cumpărări, Asistent comercial, Analist servicii client, Inspector economist în relaţii economice internaţionale, Referent Relaţii Externe, Referent economist în relaţii economice internaţionale etc.
  •  Domeniul Finanţe – Economist, Consilier clientelă, Ofiţer bancar, Consilier superior, Inspector (debutant, asistent, principal), Ofiţer (analist) credite, Ofiţer bancar front-office (economist bancă), Consultant (consilier bancar) retail, Ofiţer (analist) credite, Ofiţer bancar front-office (economist bancă), Inspector, Consilier superior etc.
  •  Domeniul Contabilitate – Economist, Contabil/Casier central, Coordonator birou facturare-contracte, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Revizor contabil, Referent de specialitate financiar – contabilitate, Controlor de gestiune etc.
  • Domeniul Management – Economist,  Asistent manager, Management trainee, Junior Recruiter, Administrator societate comercială, Director economic, Director de vânzări etc.
  •  Domeniul Marketing – Economist, Agent vânzări, Referent de specialitate marketing, Agent servicii client, Agent commercial, Referent de specialitate marketing, Agent marketing, Junior web designer, Agent achiziții clienți/sales opareation agent etc.

Posturile puse la dispoziţie studenţilor pentru efectuarea stagiului de practică şi internship sunt oferite de cele peste 150 organizaţii gazdă de practică şi internship, cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat sau Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat încheiate în anul anterior.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro