Examene de finalizare a studiilor - Licenta si Disertatie - iulie 2012

Examene de finalizare a studiilor – Licenta si Disertatie – iulie 2012

[box type=”info”]

Rezultate finale examen Licenta – Sesiunea iunie -iulie 2012

Rezultatele finale la examenul de finalizare a studiilor de licenţă ZI și ID au fost afisate azi, 05.07.2012, ora 13.00, la avizierul Facultatii de Stiinte Economice (Parter).

[/box]

Rezultate contestaţii la examenul de Licenţă – proba scrisă (Iulie 2012) – în atenţia absolvenţilor FSE (ZI şi ID), promoţia 2012

Rezultatele în urma contestaţiilor la examenul de finalizare a studiilor de licenţă pentru Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Proba scrisă) au fost afişate azi, 04.07.2012, ora 17.00, la avizierul Facultăţii de Ştiinţe Economice (Parter).

IMPORTANT: Notele obținute în urma contestațiilor sunt definitive.

***

Rezultate examen Disertaţie – Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (Iulie 2012) – în atenţia absolvenţilor Master FSE, promoţia 2012

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de master pentru Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie au fost afisate azi, 04.07.2012, ora 12.00, la avizierul Facultății de Științe Economice (Parter).

Notă: Examenul de disertaţie fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la masterat care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.

***

Rezultate examen Licenta – proba scrisa (Iulie 2012) – in atentia absolventilor FSE, promotia 2012

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de licenţă pentru Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Proba scrisă) au fost afisate azi, 03.07.2012, ora 15.00, la avizierul Facultatii de Stiinte Economice (Parter).
IMPORTANT: Eventualele contestații privind rezultatul obținut la examenul de finalizare a studiilor (licență), “Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” (proba scrisă), se depun la Secretariatul Facultății de Ştiinţe Economice în termen de 24 ore de la comunicarea acestuia (adică, până la data de 04.07.2012, ora 15.00) și se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor. Notele obținute în urma contestațiilor sunt definitive.

Programarea pe sali/ore pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de Licenta – 04.07.2012

EXAMEN DE LICENTA –
FORMA DE INVATAMANT ZI si ID

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Scrisă –  02.07.2012:

IMPORTANT: In urma Sedintei Consiliului Facultății de Științe Economice din data de 27.06.2012 s-a hotărât prelungirea perioadei de înscriere la Examenele de finalizare a studiilor până vineri, 29.06.2012, ora 18.00. De asemenea, programul de inscrieri pentru joi, 28.06.2012 a fost prelungit până la ora 18.00.

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 18.06.2012 – 28.06.2012 la Secretariat după următorul program:

  •  LUNI – VINERI         09.00 – 15.00    

EXAMENE – FORMA DE INVATAMANT ZI: 

  • EXAMENUL SCRIS  –  02.07.2012 – ORA 10.00*
  • EXAMENUL ORAL – 04.07.2012 – ORA 08.00

*Intrarea în sala de examen este la ora 09.00, pe baza Cartii de identitate.

 

EXAMENE – FORMA DE INVATAMANT ID:

  • EXAMENUL SCRIS – 02.07.2012 – ORA 16.00**
  • EXAMENUL ORAL – 04.07.2012 – ORA 08.00

**Intrarea în sala de examen este la ora 15.00, pe baza Cartii de identitate.

CLICK aici pentru detalii privind Tematica, Subiectele orientative si Procedura de realizare a lucrarii de finalizare a studiilor, tematica pentru proba scrisa.

 

 

EXAMEN DE DISERTATIE

Programarea pe sali/ore pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de Masterat – 03.07.2012

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 18.06.2012 – 28.06.2012 la Secretariat după următorul program:

  •  LUNI – VINERI         09.00 – 15.00    

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE  –     03.07.2012  – ORA 14.00        

CLICK aici pentru detalii privind Procedura de realizare a lucrarii de finalizare a studiilor, tematica pentru proba scrisa.

 

[box type=”info”]IMPORTANT ATÂT PENTRU STUDENTII DE LA CICLUL DE LICENTĂ CÂT ŞI PENTRU CEI DE LA MASTERAT:

 

 

Studentii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de  500 lei.

1. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format  ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.

2. Un Cd care să conţină lucrarea de licenţă in format Word, într-un singur fişier (copertă + conţinut).

[/box]