Prezentarea programului Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

Prezentarea programului Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS), a apărut pentru prima oară la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea sub această denumire în anul 2001, ca urmare a transformării unei specializări anterioare Turism și servicii.

Misiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică a programului de studii universitare de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS) – forma de învăţământ zi, este aceea de a pregăti specialişti de elită pentru piaţa muncii, asigurând absolvenţilor o pregătire temeinică, riguroasă şi interdisciplinară care îmbină aspectele teoretice şi aplicative, prin oferirea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe în domeniul general Ştiinţe Economice, domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor.

Obiectivele generale ale programului de studii universitare de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor constau în a transmite studenţilor, într-un mod profesional, cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul administrării afacerilor, dar şi a le dezvolta competenţele de specialitate asociate acestui domeniu de studiu pentru a putea desfăşura activităţi specifice. Ciclul de licenţă este legat de dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe de tip transversal și profesional.

Obiectivele specifice ale programului de studii universitare de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor sunt:

  • să furnizeze studenţilor cunoştinţe avansate, abilităţi  şi competenţe  specifice administrării afacerilor în context global. Aceste competenţe se referă la: cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea teoriilor şi metodelor de bază cu aplicabilitate în sfera comerţului, turismului şi serviciilor; culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice în întreprinderi şi alte organizaţii din comerţ, turism şi servicii; analiza şi formularea de soluţii pentru probleme identificate în întreprinderi sau organizaţii din sfera comerţului, turismului şi serviciilor; conceperea, comercializarea şi prestarea de servicii din domeniul turismului, comerţului sau alte sfere economice; relaţionarea eficientă cu diferite categorii de public existente pe piaţa comerţului, turismului şi serviciilor
  • să asigure studenţilor capacitatea şi disponibilitatea de integrare în echipe multidisciplinare şi asumarea de responsabilităţi specifice în domeniul economic, prin abilităţi de comunicare;
  • să dezvolte capacităţile cognitive ale studenţilor pentru fundamentarea de soluţii la probleme de natură economică, inclusiv prin utilizarea TIC;
  • să orienteze studenţii atât în dezvoltarea capacităţii de a studia individual, de a se autoevalua şi perfecţiona cât şi în a identifica şi valorifica oportunităţi de asimilare de noi cunoştinţe în domeniu;
  • să ofere studenţilor pregătirea necesară în vederea creşterii competitivităţii şi profitabilităţii organizaţiilor din care fac parte;
  • să dezvolte proiecte de cercetare cu impact pozitiv asupra cercetării ştiinţifice din domeniul administrării afacerilor şi asupra practicilor din domeniu.