Comunicat de presă - Debutul activităţii de testare aptitudinală a unui număr de 801 studenţi economişti din Oradea, Timişoara şi Suceava

Comunicat de presă – Debutul activităţii de testare aptitudinală a unui număr de 801 studenţi economişti din Oradea, Timişoara şi Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 

Debutul activităţii de testare aptitudinală a unui număr de 801 studenţi economişti din Oradea, Timişoara şi Suceava

 practeam

Ȋn perioada 12 – 30 martie 2012, are loc activitatea de evaluare aptitudinală, a studenţilor selectaţi în grupurile ţintă II – studenţi licenţă şi III – studenţi master, în cadrul proiectului PRACTeam concomitent, în cele trei universități partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

 

Evaluarea aptitudinală (psihometrică) a studenților în cadrul proiectului PRACTeam are ca scop:

  • identificarea  concordanţei procentuale a profilului psihologic al candidatului cu  profilul posturilor din domeniul economic;
  • orientarea profesională a studenților ţinând seama de potrivirea aptitudinilor personale cu  cerințele postului din domeniul economic;
  • valorificarea realistă a resurselor personale pentru obținerea celui mai adecvat loc de muncă în urma desfășurării activităților de explorare domenială organizate în cadrul proiectului PRACTeam.

Această activitate este implementată de experți psihologi, membri ai echipei de implementare a proiectului PRACTeam, de la nivelul celor trei universităţi partenere şi este realizată cu ajutorul platformei profesionale pentru evaluarea psihologică a adulţilor şi selecţia de personal, achiziţionată în cadrul proiectului.

Ȋn perioada 02 – 30 Aprilie 2012, se vor desfăşura activităţile de instruire în cadrul Modulului de orientare în carieră, activităţi la care vor participa toţi studenţii economişti selectaţi în cadrul proiectului.

Rezultatele obținute în urma evaluării aptitudinale vor constitui un reper în orientarea studenților spre domeniile de practică în cadrul celor peste 150 organizaţii gazdă de practică şi internship, cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat sau Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat încheiate în anul anterior.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro