Comunicat de presă - Desfăşurarea activităţilor de instruire a tutorilor din întreprinderi - organizaţii gazdă de practică

Comunicat de presă – Desfăşurarea activităţilor de instruire a tutorilor din întreprinderi – organizaţii gazdă de practică

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Desfăşurarea activităţilor de instruirea
tutorilor din
întreprinderi – organizaţii gazdă de practică

 practeam

 

Modulul de formare a tutorilor din întreprinderi/ organizaţii gazdă de practică se adresează grupului ţintă I selectat în cadrul proiectului PRACTeam, format din specialişti angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă, care vor coordona la nivelul firmelor stagiile de practică şi internship ale studenţilor economişti.

Acest modul se desfăşoară, la sediul Partenerilor după cum urmează:

  • 23 – 25 martie 2012 la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • 20 – 22 aprilie 2012 la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • 27 – 29 aprilie 2012 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Modulul de formare a tutorilor, are la bază suportul de instruire elaborat şi publicat în cadrul proiectului – Manualul tutorelui PRACTeam, ediţia 2012, revizuit şi îmbunătăţit, autor prof. univ. dr. Letiţia Filimon – expert inter-regional pregătire grup ţintă I (tutori din întreprinderi), Universitatea din Oradea şi cuprinde teme referitoare la: Învăţarea la adulţi; Strategii de motivare a adulţilor pentru învăţarea continuă/pe tot parcursul vieţii; Strategii, metode şi tehnici de formare a adulţilor; Autocunoaştere şi dezvoltarea personală; Percepţia celorlalţi. Stereotipuri şi prejudecăţi; Comunicarea în mediile organizaţionale; Grupul şi munca în echipă; Gestionarea conflictelor; Stresul în organizaţii. Coping individual şi intervenţie la nivelul organizaţiei. Lectorul Modulului de formare a tutorilor este prof. univ. dr. Letiţia Filimon.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro