Programul "EURO 200" 2012

Programul “EURO 200” 2012

In vederea derulării Programului ” EURO 200″  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2012 vă rugăm informaţi studenţii.

Vă reamintim faptul că pot beneficia de acest ajutor studenţii învăţământului superior de stat sau particular acreditat, în vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie.

Depunerea dosarelor la secretariatele facultăţilor se face în perioada 1-21 aprilie 2012, dată la care vor fi înaintate spre analiză către Comisia instituită prin decizie a rectorului.

Vă ataşăm calendarul desfăşurării acţiunii.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea achiziţionării unui calculator:

  • adeverinţă de salar – brut sau (după caz) cupoane de pensie – martie 2012
  • adeverinţă cu veniturile agricole
  • ancheta socială (pentru cei din mediul rural)
  • declaraţia părinţilor în faţa notarului că nu au alte venituri (firme,dividende) şi că au posibilitatea de a achita diferenta de bani
  • sentinţa de divorţ (dacă este cazul)
  • adeverinţă de elev sau student de la fraţi / surori
  • copii şi originale (pentru conformitate) ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei
  • copie după certificat de deces (dacă este cazul)
  • venitul pe membru de familie să nu depăşească 150 lei brut
  • beneficiari ai acestui ajutor pot fi studenţi în vărstă de până la 26 ani

Termen de depunere a dosarelor: 21.04.2012

Studenţii din anul III şi cei care au beneficiat de acest ajutor (inclusiv fraţii sau surorile lor) nu mai pot depune dosar.

Legea 269/2004 – privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

Hotararea 1294/2004 – norme metodologice privind aplicarea legii 269/2004