Actele necesare pentru dosarul de bursă socială semestrul al-II-lea 2011/2012

Actele necesare pentru dosarul de bursă socială semestrul al-II-lea 2011/2012

  • adeverinţă de venit de la părinţi (student daca este cazul) – brut şi net pe lunile decembrie, ianuarie, februarie
  • cupoane de pensie – pe lunile decembrie, ianuarie, februarie
  • adeverinţă cu veniturile agricole (daca este cazul)
  • declaraţia părinţilor şi a studentului în faţa notarului – în cazul studenţilor fără venituri
  • sentinţa de divorţ (daca este cazul)
  • adeverinţă de elev sau student de la fraţi sau surori
  • copie după certificatul de naştere (pentru frati prescolari)
  • copie după certificat de deces (daca este cazul)
  • adeverinţă medicală (vizata de medicul universitatii, în cazul studenţilor care solicită bursa medicală)
  • venitul pe membru de familie – 670 ron

Dosarele se vor depune în perioada 08.03.2012 – 16.03.2012 în sala F201, între orele 09.00 – 14.00.