Burse de studii la Universitatea Central Europeană (Central European University), 2012–2013

Burse de studii la Universitatea Central Europeană (Central European University), 2012–2013

Grupul ţintă:

  • Studenţii aflaţi în ultimul an de studiu sau absolvenţii care au obţinut diploma de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate.

Ce oferă:

  • Programul oferă programe de masterat şi doctorat pentru anul universitar 2012–2013.
  • Cursurile, cu predare în limba engleză, se vor ţine la sediul universităţii din Budapesta.

Domenii de interes:

Economie (MA, PhD), politici şi ştiinţele mediului (MS, PhD), studii de gen (MA, PhD), istorie (MA, PhD), politici publice (MA), relaţii internaţionale şi studii europene (MA), studii juridice (LLM, MA, SJD), matematică (MS, PhD), studii medievale (MA, PhD), naţionalism (MA), filosofie (MA, PhD), ştiinţe politice (MA, PhD), sociologie şi antropologie socială (MA, PhD), științe cognitive (PhD).

Bursele de studii pot fi integrale sau parţiale şi depind de rezultatele procesului de selecţie.

Înscrierea

Se va face online prin adresa http://www.ceu.hu/admissions/apply până la data de25 ianuarie 2012.

Dosarul de înscriere va fi de asemenea completat online şi va cuprinde:

  • formularul de înscriere disponibil pe pagina web a CEU:https://apply.embark.com/Grad/CEU/68/
  • două scrisori de recomandare pentru programele de masterat şi trei scrisori de recomandare pentru programele de doctorat în limbă engleză, trimise de preferință electronic (via Embark) sau prin poștă nu mai târziu de 25 ianuarie 2012 data primirii;
  • curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (dacă este cazul);
  • versiunea electronică (scanată) a diplomei de licenţă sau a adeverinţei de student pentru cei în ultimul an de studii (în limba engleză);*
  • versiunea electronică (scanată) a foii matricole/Supliment la Diplomă (în limba engleză);*
  • un eseu/plan de cercetare specific fiecărui departament – informaţii disponibile la adresa: http://www.ceu.hu/academics/schools-departments.

* Copiile după diplomă şi foaia matricolă trebuie traduse în limba engleză de către un traducător autorizat sau trebuie să aibă avizul de traducere de la catedrele de limba engleză ale facultăţilor respective.

O bună cunoaştere a limbii engleze este obligatorie. Candidaţii care vor trece de etapa de preselecţie şi nu au un certificat de limba engleză agreat de CEU (http://www.ceu.hu/admissions/requirements#language) vor susţine un test de tip TOEFL organizat de către CRDE Cluj şi Centrul Educaţia 2000+ Bucureşti în data de 11 februarie 2012.

În aceeaşi zi se vor organiza şi celelalte teste departamentale (acolo unde este cazul).

CEU oferă de asemenea posibilităţi de studiu şi în cadrul CEU Business School. Detalii puteţi obţine la adresa business.ceu.hu.

Informaţii suplimentare se pot obţine:

de pe pagina de web a CEU: www.ceu.hu, pagina de web a CRDE: www.edrc.ro şi pagina de web a CEDU: www.cedu.ro;
prin e-mail de la adresa zskovacs@edrc.ro (Zsuzsanna Kovács), mcaluser@edrc.ro(Monica Călușer) şi mtruca@cedu.ro (Mihaela Trucă).
de la sediul CRDE din Cluj (str. Ţebei nr. 21, tel. 0264-420490) şi al Centrului Educaţia 2000+ din Bucureşti (Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 7, et. 3, sector 1, tel: 021 212 0780, 212 0781).

Program de relaţii cu publicul: luni-joi: 10.00-14.00.

CRDE organizează prezentări despre bursele CEU în următoarele oraşe:

Cluj
24 noiembrie 2011, ora 15.00
7 decembrie 2011, ora 16.00
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (CRDE), corp C, str. Ţebei nr. 21