Organizarea Campaniei PRACTeam

Organizarea Campaniei PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri“, proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 Organizarea
Campaniei PRACTeam

 practeam

Campania PRACTeam are ca obiectiv informarea studenţilor şi a reprezentanţilor mediului de afaceri cu privire la posibilitatea de a participa şi de a se înscrie în grupurile ţintă  ale proiectului strategic “Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam)Astfel, la nivelul fiecărui partener, Campania PRACTeam îşi propune promovarea facilităţilor legate de realizarea stagiilor de practică şi internship în anul universitar 2011 – 2012, în cadrul proiectului PRACTeam,  prin organizarea unor întâlniri directe între studenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi responsabili de practică din cadrul universităţilor.

 Campania PRACTeam se desfăşoară în perioada 10.11.2011 – 14.01.2012 la sediul universităţilor implicate în proiect,  după cum urmează:

  • Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice: 21 – 25 noiembrie 2011;
  • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor: 14 – 18 noiembrie 2011;
  • Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică: 21 – 25 noiembrie 2011.

Ca urmare a Campaniei PRACTeam vor fi selectate grupurile ţintă ale proiectului pentru cel de-al doilea an de implementare şi anume:

  • 162 tutori de practică (câte 54 tutori / an la nivelul fiecărui partener) – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică cu care se vor încheia Acorduri de practică;
  • 540 studenţi din cadrul  ciclului I – studii universitare de licenţă (câte 180 studenţi la nivel de partener);
  • 270 studenţi din cadrul  ciclului  II – studii universitare de masterat (câte 90 studenţi la nivel de partener).

Sunt aşteptaţi să participe la Campania PRACTeam toţi cei interesaţi să se înscrie în cadrul selecţiei pentru grupurile ţintă. În vederea înscrierii în cadrul grupurilor ţintă criteriile de selecţie sunt următoarele:

  • grupul ţintă I – tutori din întreprinderi/organizaţii gazdă: recomandarea din partea responsabilului de practică; angajamentul unităţii de practică de implicare în proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de către conducătorul unităţii de practică/organizaţiei gazdă; angajamentul de implicare a tutorelui în proiect.
  • grupul ţintă II – studenţi ciclul I licenţămotivaţie; pregătire; experienţă extra-curriculară. Condiţii de selecţie: este student înmatriculat în anul II de studiu în cadrul programului de studii organizat de Solicitant, P1 sau P2; nu este angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme; nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică; sunt cetățeni ai Uniunii Europene; au domiciliu în localitatea în care își efectuează studiile conform cărții de identitate sau a flotantului.
  • grupul ţintă III – studenţi ciclul II masterat:  motivaţie; pregătire; experienţă extra-curriculară. Condiții de selecţie: Să fie student înmatriculat la unul dintre programele de masterat acreditate organizate de Solicitant, P1 sau P2 în anul de studiu în care este prevăzută activitatea de practică; nu este angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme; nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică; sunt cetățeni ai Uniunii Europene; au domiciliu în localitatea în care își efectuează studiile conform cărții de identitate sau a flotantului.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro

Descarcă şi citeşte comunicatul de presă în PDF