Invitaţie - Sesiunea anuală de comunicari a doctoranzilor 2011

Invitaţie – Sesiunea anuală de comunicari a doctoranzilor 2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, 

DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE

în colaborare cu

 ASOCIAȚIA GENERALĂ A ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA BIHOR

 vă invită la 

 SESIUNEA DE COMUNICĂRI A DOCTORANZILOR ÎN ECONOMIE

„România și provocările crizei economice. Răspunsul tinerilor economiști”

 Ediția a doua

 ORADEA, 23 NOIEMBRIE 2011

Manifestarea se va desfăsura în cu începere de la orele 16:00, în Amfiteatrul„Victor Jinga” al Facultăţii de Stiinţe Economice, Universitatea din Oradea si face parte din manifestările organizate cu ocazia „Zilei economistului” si „Zilei Profesorului Economist”, sărbătorite în fiecare an la data de 23 noiembrie.

Alături de cadre didactice si doctoranzi ai Facultăţii de Stiinţe Economice sunt asteptaţi toţi economistii – membri sau care doresc să devină membri ai Asociaţiei Generale a Economistilor din România – filiala Bihor.

Vă așteptăm cu drag!

Președintele Comitetului de organizare
Prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Descărcaţi Programul evenimentului