Alegeri studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Alegeri studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

În atenția studenților din anul I – licență, zi

Referitor la alegeri studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

 

Conform Cartei Universității din Oradea, studenții în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare și pregătire profesională au dreptul de a fi reprezentați în cadrul Consiliului Facultății de Științe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenților din anul I, este necesară realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenție și dacă este cazul, documente care dovedesc merite profesionale (xerocopii Atestate, Diplome, Certificate etc.). Dosarul va fi înmânat secretarului științific Conf. Univ. Dr. Ioana POP COHUȚ până în data de 22 noiembrie 2011, ora 15.00, în biroul F004.

Conform Statutului reprezentanților studenților, principalele drepturi și obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultății;
  • să fie aleși ca studenți membri în Senatul Universității și în comisiile de la nivelul Facultății;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun și a locurilor în taberele studențești;
  • să inițieze demersuri pentru înființarea de asociații profesionale la nivelul facultății;
  • să participe la ședințele Consiliului Facultății de Științe Economice;
  • să acționeze pentru promovarea intereselor studenților economişti;
  • să informeze Consiliul Facultății asupra problemelor studenților din facultate etc.

Comisia care va prezida alegerile va fi formată din: Reprezentant an III – Miclău Sebastian, Reprezentant an II – Moșincat Denisa, Reprezentant Master – Matiu Raluca. Alegerea reprezentantului va avea loc în data 23 noiembrie 2011, ora 14.00, în sala F005. Este obligatorie prezența candidaților și a şefilor de grupă din fiecare specializare.

Candidatul care va întruni majoritatea de voturi va fi ales reprezentant al studenților în cadrul Consiliului Facultății de Științe Economice.

Pentru informații suplimentare va puteți adresa studenților: Sebastian Miclău sebastianmiclau@yahoo.com, tel: 0741500776; Moșincat Denisa – tel. 0744927477  și Matiu Raluca – tel: 0771569073.