Stuctura anului universitar 2011/2012

Stuctura anului universitar 2011/2012

Structura anului universitar 2011-2012 a fost aprobată prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea nr. 169 din data de 18.07.2011 (a se vedea Anexa 5 la HS nr. 169 din 18 iulie 2011, disponibilă la pagina http://info.uoradea.ro/topic/778.html), după cum urmează:

  • Structura anului universitar 2011-2012 – click aici
  • Structura anului universitar 2011-2012 pentru anii terminali – click aici