Comunicat de presă – Gala PRACTeam – premierea celor mai buni studenţi economişti din trei universităţi: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava şi Universitatea din Oradea

Comunicat de presă – Gala PRACTeam – premierea celor mai buni studenţi economişti din trei universităţi: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava şi Universitatea din Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă: 

Gala PRACTeam  – premierea celor mai buni studenţi economişti din trei universităţi:
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava şi Universitatea din Oradea

Descarcă şi citeşte Comunicatul de presă complet