Comunicat de presă PRACTeam - organizarea concursului  “Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a  stagiilor de pregătire practică”

Comunicat de presă PRACTeam – organizarea concursului “Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

organizarea concursului
“Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a 
stagiilor de pregătire practică”

Ȋn luna iuliesub coordonarea echipei de la nivel inter-regional, are loc desfăşurarea concursului “Idei de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică”. Concursul urmăreşte atingerea obiectivelor proiectului: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

La concursul “Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică” pot participa toţi studenţii selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului (II – studenţi studii universitare de licenţă şi III – studenţi studii universitare de masterat), participanţi la activitățile de instruire de la nivelul celor trei universităţi partenere. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către o comisie de concurs numită pe fiecare nivel de organizare a concursului.

Descarcă și citește Comunicatul de presă complet – Comunicat de presă – organizarea concursului  “Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a  stagiilor de pregătire practică”